Feb 20

مورد نیاز به جمع 10mm و سنگ شکن

اقدامات لازم قبل و بعد از سنگ شکنی از روی بدن(ESWL) | دکتر محمد .قبل از سنگ شکن: 1- به صورت تلفنی یا حضوری نوبت سنگ شکن بگیرید. . اقدامات لازم قبل و بعد از سنگ شکنی از روی بدن(ESWL) . 4- در صورت امکان قطعاتی از سنگهای دفع شده را جمع آوری کنید تا در صورت نیاز بتوان جنس سنگ را معلوم کرد.مورد نیاز به جمع 10mm و سنگ شکن,TUL : شکستن سنگ حالب ازراه مجرای ادرار | دکتر محمد رضا قرائتی .حالب لوله ایست که ادرار را از کلیه به مثانه منتقل می کند. . و درمان دارویی دفع نشود معمولا سنگ شکنی لازم است چون باقی ماندن سنگ در حالب به مدت طولانی و . در صورتی که قطعات درشت سنگ را در ادرار مشاهده کردید و توانستید آنها را جمع آوری کنید ، می.

به اشتراک گذاشتن در

SID | کارآيي سنگ شکن ضربه اي برون اندامي آريان 101 در درمان سنگ .دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی کارآيي سنگ شکن ضربه اي برون اندامي . داده ها جمع آوري و با استفاده از آزمون آماري کاي دو تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: کارآيي سنگ شکن آريان 101 در مورد سنگ هاي بزرگ تر از 10 ميلي متر . ولي در درمان سنگ هاي بزرگ تر از 10 ميلي متر کارايي مناسب ندارد، هر چند نياز به مطالعات بيشتر دارد.مورد نیاز به جمع 10mm و سنگ شکن,بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای .اطلاعات شامل سن، جنس، سمت و محل سنگ، استفاده از سوند حالب، مدت بستری، نیاز مجدد به سنگ شکنی درون اندامی حالب جمع آوری گردید. یافته ها: از 196 فرد مورد مطالعه،.

جان فرانک

طلب الإقتباس