Feb 20

کمربند ساندر پیوست سنگ سمباده

ساینده ها|آژمان پودر آریا, آلومینا, اکسید آلومینیوم, اکسید آلمینیوم .به عنوان مثال برای تولید سنگ های فیبری برش و ساب از این باند استفاده می شود. . مثال های از این کاربردها عبارتند از صفحات، سمباده ها، تسمه ها، کمربندها و دیسک های.کمربند ساندر پیوست سنگ سمباده,ساینده ها|آژمان پودر آریا, آلومینا, اکسید آلومینیوم, اکسید آلمینیوم .به عنوان مثال برای تولید سنگ های فیبری برش و ساب از این باند استفاده می شود. . مثال های از این کاربردها عبارتند از صفحات، سمباده ها، تسمه ها، کمربندها و دیسک های.

به اشتراک گذاشتن در

کمربند ساندر پیوست سنگ سمباده,

جان فرانک

طلب الإقتباس